SGK’YA İTİRAZ

SGK’nın gecikmiş prim borçları ile ilgili olarak ödeme emri gönderdiği herkesçe bilinir.

Ancak elimize aldığımız ödeme emrine genelde “Benim böyle bir borcum yok zaten” diyerek yırtıp attığı veya bir köşeye attığı da herkesçe bilinir.

Buna rağmen bazılarımız borçlu olsun olmasın gelen evrakı inceler. Sonunda da ya bir bilene koşar ya da kendi başına itiraz v.b. işlemleri gerçekleştirir.

Çok azımız da ödeme emri gelir gelmez gider parayı kuzu kuzu öder.

Süre

Gelen bu ödeme emrine yasal süresi içinde itiraz edilmelidir. Ancak bu itiraz kesinlikle itirazı alabilecek makama ve usulüne uygun olarak yapılmalıdır. Bu iki nokta çok önemlidir. Çünkü aksi halde ödeme emri kesinleşir ve itiraz yolu kapanır.

Genelde itiraz ile ödeme emri iptal olur. Bunun örneklerine sıkça rastlarız. Ödeme emrinin iptal olamadığı haller ise genelde itirazın yanlış makama yapılmasıyla olur.

Çünkü vatandaş nasıl olsa itiraz ettim diye sevinirken aslında yanlış yere itiraz ettiğini bilmez ve işin aslını öğrendiğinde çoktan itiraz süresi geçmiş ve borç kesinleşmiş olur.

İtiraz Nasıl Yapılmalı?

İtiraz ederken yazı ile edilmelidir. Bir dilekçe hazırlanmalı ve itiraz edilecek makam dilekçenin en üstüne doğru biçimde yazılmalıdır. Makamın doğru olması da ayrıca en önemli konu. İtirazın sebebi açıkça belirtilmeli ve itiraz edilen ödeme emrinin elinize ulaştığı tarih olan tebliğ tarihini de açıkça yazmalısınız. Arkasından açıklamalar bölümünde derdiniz anlatmalı ve son olarak da istem bölümünde itirazınızın kabulünü ve ödeme emrinin iptalini talep etmelisiniz.

İtiraz dilekçesi SGK’ya iadeli taahhütlü posta yoluyla, noter aracılığıyla veya kargo yoluyla gönderildiğinde geçerli olmaz. Sonucu ise itiraz etmemiş sayılacağınızdır.

Buna göre ödeme emrine itirazın tek geçerli yolu; emrin elinize ulaştığı tarihten itibaren yasal süresi içinde görevli ve yetkili mahkemede dava açmaktır.

Hangi Mahkeme?

Yaşadığınız ilin sulh mahkemeleri yetkilidir. Yani İstanbul’da yaşayan bir vatandaşın eline böyle bir emir geçerse derhal Sulh  Mahkemesi’ne koşup itirazını iptal talebiyle gerçekleştirmelidir.

Uyarı

İtirazın yasal süresi içinde yapılması çok önemlidir. Bu süre geçerse borç kesinleşir ve iptali bir daha kesinlikle mümkün olmaz.