İFLAS ERTELEME

Mevcut ekonomik şartlar ve ülkenin mali açıdan gidişi pek çok uzman tarafından olumsuz olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar olayı alırlar döndürürler çevirirler, hesap üstüne hesap yaparlar. Sonra da ekonomi iyi değil sonucuna varırlar.

Ancak vatandaş o kadar bilgiye sahip olmadan da ekonominin ne kadar kötü olduğunu bir kerede anlar. Hesabı da basit. Markete gidip bir kalıp yerine yarım kalıp peynir almak zorunda kaldığınızda ekonominin nasıl iyi olmadığı ortaya çıkar.

Bu pencere vatandaşın penceresi. Bir de olaya yukarıdan bakalım.

Son dönemin gözde firmalarından birisi Fİ YAPI. Fİ YAPI’ nın bu günlerde iflas sürecinde olduğu biliniyor. Ancak firma yönetimi bu iflası bertaraf edebilmek için iflasın ertelemesini talep etti.

Bunun anlamı biz kendimizi toparlayabiliriz, planımız da şöyle, kimse merak etmesin borçlarımızı ödeyeceğiz. Bu irade hukuk dilinde yazılan haliyle bir talep haline getirildiğinde ve mahkeme tarafından değerlendiğinde; şirketin iflas edip etmeyeceğine karar verilecek.

Firmalar bu süreci iyi takip etmeli. Ders niteliğinde bir konu. Fİ YAPI’ nın güçlü bir firma olduğu herkesçe biliniyor. Ama iflas durumuna nasıl geldi diye de soruluyor.

Kanun; bir firmanın iflasının açıklanabilmesi için şirket yönetim kurulu üyelerinden birisi veya birkaçının ya da şirket alacaklılarından birinin mahkemeye başvurup şirketin borçlarının ödeyebileceğinden daha fazla olduğunu ileri sürmesi ve mahkeme tarafından bu durumun tespit edilmesi sonucunda erteleme talebi yoksa şirket hakkında iflas kararı verilebileceğine hükmediyor.

Yani borçlu olduğunuz firmalardan biri şirketinizin iflasını kolayca talep edebilir. Bu talebe uygun bir mali durumunuz varsa da talep kabul edilir ve süreç başlar. Peki bu süreç nasıl bertaraf edilir?

Firmalar için İflas Erteleme Nedir?

Firmalar dönem dönem krize girerler. Bu krizler derin de olabilir. Kısa vadeli de olabilir. Ancak krizdeki şirketlerden alacaklı olanlar; icra yoluyla alacaklarının tahsilini isteyebildikleri gibi iflas yoluyla da alacaklarının tahsilini isteyebilirler.

Böyle bir durumda iflası talep edilen borçlu şirket iflasın ertelenmesini talep edebilir. Buradaki amaç ticari sorunları aşıp borçları kapatabilmek için zaman kazanmaktır. Öyle ki iflasın ertelendiği dönem içinde borçlu şirketin üzerine kimse icra veya iflas yoluyla gidemez.

Ancak bu erteleme talebi yapılmaz veya yapılır da kabul edilmezse şirket hesaplarına ve şirketin malvarlığına el konması mümkün olabilecektir. Ve tabii olarak şirket iflas etmiş sayılacaktır.

İflas Ertelemenin Şartları

Mahkeme tarafından şirketin mali durumunun iflas için gerekli olan yasal şartlara uygun olduğunun tespit edilmesi halinde erteleme talebi yoksa şirket hakkında iflas kararı verilir demiştik.

İflasın ertelenebilmesi için ise borçlu şirketin yönetimi tarafından; firmanın ekonomik durumunun nasıl daha iyi hale getirileceğinin planlandığı bir beyan ve ödeme planının mahkemeye sunulması veya alacaklılardan birinin iflasın ertelenmesini talep etmesi gerekir.

Bunun üzerine de mahkeme sunulan planı ciddi ve inandırıcı bulursa iflasın ertelenmesine hükmedebilir. Burada asıl konu şirketin sunduğu ödeme planının borçların kapanmasına imkan verip vermediğidir.

İflasın ertelenmesinde süreler ise kanunda açıkça yer almaktadır. Buna göre erteleme kararı bir seferde en çok bir yıl ve toplamda 4 yılı geçmemek şartıyla verilebilir. Ancak erteleme süresi sona erdiğinde şirket ekonomik durumunu düzeltmişse ticari hayatına devam eder. Aksi halde şirketin iflasına kesin olarak karar verilir.

İflasın ertelenmesinin şirketlere en büyük katkısı; alacaklıların şirket üzerine gidememeleridir. Yani icra takibi yapılamaz ve açılmış takipler de durur.

Özetle iflasın ertelenmesi firmalar için bir şanstır ve iyi değerlendirilmelidir. Son çıkış da diyebiliriz.